پیام ایران

slider

سامانه پیام ایران توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان ها و مکاتبات، همچنین پیامک و کد دستوری بین دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی از یک سو و اشخاص حقیقی وحقوقی از سوی دیگر ایجاد شده است.


تمامی حقوق این سامانه متعلق به سامانه پیام ایران است
  • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • سازمان فناوری اطلاعات ایران