سامانه خدمات الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران

متقاضی کدام خدمت هستید؟

در صورتی که متقاضی هر یک از خدمات زیر هستید در سامانه ثبت نام نمایید. اگر قبلاً در سامانه ثبت نام نموده‌اید از طریق ورود کاربران اقدام نمایید.
گواهی های مالکیت نرم افزار
گواهی های مالکیت نرم افزار
  • سلامت و احراز اصالت

    این گواهی بر اساس ماده 21 قانون " ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد“ برای تمامی نرم افزارهای مالی و اداری مورد استفاده دستگاه های دولتی صادر می شود. مطابق با این ماده

    کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2 )این قانون موظفند فقط از نرم افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند. 

  • تأییدیه فنی نرم‌افزار

    مطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزارها به مدت سی سال برای پدید آورنده نرم افزار است به شرطی که پدیدآورده اثر خود را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، طبق قانون قبل از صدور سند ثبت توسط وزارت ارشاد می‌بایست یک گواهی فنی جهت تائیدیه فنی نرم‌افزار توسط وزارت ارتباطات صادر شود، این امر در حال حاضرتوسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می پذیرد. 

فرآیند درخواست خدمت

ثبت‌نام
1
در قسمت ثبت‌نام، اقدام به تکمیل اطلاعات لازم نمایید. پس از پایان ثبت‌نام، احراز هویت و بررسی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و دسترسی مربوطه به متقاضی پیامک می‌شود.
ارسال نامه
2
درخواست خود را مبنی بر دریافت خدمات از سازمان فناوری اطلاعات ایران مطابق با فرمت نامه مشخص شده ارسال کنید.
ثبت درخواست
3
از لیست خدمات ارائه ، خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
تحویل خدمت
4
تحویل خدمت
پس از تکمیل فرآیند ثبت درخواست، متناسب با خدمت درخواستی، خدمت مورد نظر توسط سرویس دهنده تحویل داده می‌شود.