پیام ایران

خدمات بر بستر پیامک

ردیف عنوان سرشماره
1 سکوی دولت همراه 4040123456789
2 کارپوشه ملی ایرانیان 4040123456789
3 سامانه نظام مدیریت امنیت اطلاعات 404001951401
4 سامانه مصفا 404001951101
5 سامانه ارزیابی خدمات دستگاه های اجرایی 404001951111
6 سامانه اسکام 404001951112
7 سامانه احراز هویت هوشمند(سماوا) 404001951113
8 سامانه پیمانکاران 4040019515000
9 درگاه اطلاع رسانی کرونا 404001951115
10 روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران 404001954040
11 سامانه ثبت نام هدیه های مناسبتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 404001950
12 مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات ایران 404001951201
13 سامانه کسب و کارهای نوپا 404001951400
14 وزارت صنعت معدن و تجارت 40407777
15 وزارت امور اقتصادی و دارایی 40403990
16 نهاد ریاست جمهوری(معاونت زنان) 40401111
17 بنیاد شهید و امور جانبازان 404011111616
18 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 40406449
19 وزارت آموزش و پرورش 40408228
20 نهضت سواد آموزی 404082285
21 سهام عدالت 404083338
22 وزارت علوم 404082234666
23 نهاد ریاست جمهوری(معاونت علمی) 404083530
24 سامانه درگاه استانی 404001951114
25 سامانه پنجره واحد زمین 404001951115
26 سامانه سروا 404001951116
27 سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور 404001951117