پیام ایران

خدمات بر بستر کددستوری (USSD)

نام سازمان زیرکد مستقیم نام سرویس
1 سازمان استاندارد USSD *4*1517# دسترسی به لینک خدمات
2 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# اعتبار دفترچه درمان
3 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# استعلام آخرین سابقه
4 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# رابط بیمه ای
5 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# نوبت دهی شعب
6 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# نوبت دهی کارگزاری
7 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# نوبت دهی مراکز درمانی
8 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# استعلام بدهی کارفرمایان
9 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# قوانین
10 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# پرسش و پاسخ
11 سازمان تامین اجتماعی USSD *4*1420# معرفی سازمان
12 ستاد مدیریت بحران USSD *4*9111# اطلاع رسانی
13 سازمان حج و زیارت USSD *4*64511# استعلام قبض ودیعه گذاره تمتع
14 سازمان حج و زیارت USSD *4*64511# استعلام قبض ودیعه گذاره عمره مفرده
15 بنیاد شهید و امور ایثارگران USSD *4*1616# استعلام وضعیت ایثار گری
16 بنیاد شهید و امور ایثارگران USSD *4*1616# استعلام کارت ایثارگری
17 استانداری ها USSD *** استانداری فارس
18 استانداری ها USSD *** استانداری قزوین
19 وزرات صمت (همتا) USSD *4*7777# استعلام اصالت دستگاه
20 وزرات صمت (همتا) USSD *4*7777# فعالسازی
21 وزرات صمت (همتا) USSD *4*7777# انتقال مالکیت
22 وزرات صمت (همتا) USSD *4*7777# افزودن دستگاه
23 وزارت ورزش و جوانان USSD *4*1035# بررسی سوابق ورزشی
24 وزارت ورزش و جوانان USSD *4*1035# صدور اعتبارنامه سمن جوانان
25 سازمان مالیات USSD *4*1526# استعلام بدهی مالیاتی
26 وزارت رفاه USSD *4*6449# مشاغل خانگی
27 ثبت احوال USSD *4*6090# پیگیری وضعیت بر اساس کد رهگیری
28 ثبت احوال USSD *4*6090# پیگیری وضعیت بر اساس کد ملی
29 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# اعتبارسنجی از طریق USSD
30 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# استعلام شناسه رهگیری
31 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# احراز هویت- بازیابی رمز عبور
32 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# احراز هویت- ورود با رمز دو عاملی
33 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# احراز هویت- ثبت نام/تکمیل ثبت نام
34 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# احراز هویت- تغییر شماره همراه
35 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# استعلام بارنامه
36 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# استعلام درب ورود انبار نفت
37 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# استعلام حواله انبار نفت
38 وزارت صمت (سامانه جامع تجارت) USSD *4*7777# استعلام گواهینامه های سازمان فنی و حرفه ای
39 احراز هویت هوشمند USSD *4*1113*195# احراز هویت هوشمند
40 وزرات کشاورزی USSD *4*17924# استعلام مجوزهای صادر شده
41 سازمان بهزیستی USSD *4*123# استعلام مستمری
42 سازمان بهزیستی USSD *4*123# استعلام خدمات
43 سازمان بهزیستی USSD *4*123# کمسیون پزشکی